Platsbesök på bygget - Bromma Gymnasium

Platsbesök på bygget

Bygget av den nya konceptskolan i Bromma Gymnasium går 
fort fram. I stort sett är allting klart, kvar är invändiga ytskikt 
och puts av fasad, vilket påbörjas denna vecka.

Redan nu kan man njuta av siktlinjer och dagsljusinsläpp. 
Det blir härliga miljöer att studera i!