Arbetet med Vasa Real fortskrider

Snart sätts första spadtaget för Vasa Real med Arcona som entreprenör!

Läs mer om projektet här.