ÖSTRA REAL

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

ÖSTRA REAL


Projekttyp

Utbildningslokaler, kulturfastigheter


Adress

Karlavägen 79, 114 59 Stockholm


Byggherre

SISAB


År:

2015- 2023


Östra Real - flaggskeppet bland SISAB:s ”palatsskolor”.


1910 invigdes arkitekten Ragnar Östbergs tegelborg i nationalromantisk stil. 
Den imposanta byggnaden visar vilken vikt samhället lade vid ungdomens utbildning. Idag är fastigheten blåklassad, dvs av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 
En stram arkitektur präglar skolan med valv i korridorer och aula, ljus puts och mörkbetsade snickerier. En lekfullhet finns i den konstnärliga utsmyckningen på strategiska ställen. Östberg anlitade sina konstnärsvänner Filip Månsson, Prins Eugen, Axel Törneman, Georg Pauli och Carl Eldh. Bakom den ålderdomliga ytan finns emellertid dåtidens moderna teknik; bjälklag i armerad betong, stålfackverk, stadsgas, elektriskt ljus, vattenklosetter.

År 2015 fick Stadion arkitekter i uppdrag att utreda möjligheterna till att utöka antalet elever i skolan samt att förbättra kök och matsal, ventilation, akustik, brandsäkerhet och tillgänglighet. Även kemisalar, administrativa utrymmen och studieplatser skulle bli fler och bättre.

Under översyn av antikvariskt sakkunnig har en varsam ombyggnad projekterats där kulturvärdena har bevarats i såväl formspråk som i de äkta materialen tegel, granit, kalksten, puts, smide och trä med genomsynlig ytbehandling. 

Vårt arbete bestod i att förbättra och förnya skolan till dagens krav men att behålla den höga kvalitén. Bl a har väggarna i den stora trapphallen målats, kalkstensgolvet renoverats och de stora målningarna restaurerats. Det nya caféet har fått en specialritad serveringsdisk som ansluter till befintligt formspråk. Vaktmästeriet har fått ny handikappvänlig mottagningsdisk och nya glaspartier. 

Nya fönster efter äldre förlaga har monterats i gymnastiken och i fasad där ventilationsgaller demonterats. Aulan är nymålad i den gamla antikvariskt framtagna kulören. Kaklet kompletterades med nytillverkat lika befintligt. Scenen har försetts med ett lyftbord för att öka tillgängligheten. Belysningen är renoverad och återmonterad.

I klassrummen togs den gamla färgsättningen fram. Väggar målades och vägglister och anslagstavlor enligt gammal modell monterades, akustiken förbättrades på både tak och vägg och ventilationen anpassades för ett högre elevantal (32+2). 

Så mycket som möjligt har sparats och återbrukats. Till exempel bänkar i omklädningsrum, studieplatser i korridorer, belysning, möbler och inredning, utrustning i gymnastiksalen och bänkarna i aulan.