BROMMA GYMNASIUM

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

BROMMA GYMNASIUM

Projekttyp

Utbildningslokaler


Adress

Nyängsvägen 152, 
167 56 Bromma


Arkitekter

, ansvarig arkitekt
, handläggande arkitekt


Byggherre

SISAB


År:

2017 - pågående


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad silver

Bromma gymnasium uppfördes under åren 1935-37 i tidsenlig funktionalistisk stil efter ritningar av den välkände skolarkitekten Paul Hedqvist. Fastigheten är blåklassad, vilket innebär att byggnaderna är särskilt kulturhistoriskt värdefulla motsvarande byggnadsminne.


År 2017 fick Stadion arkitekter i uppdrag att utreda hur Bromma Gymnasium skulle kunna växa för att inrymma ytterligare 350 elever. Utredningen utmynnade i ett förslag om två åtgärder - dels byggnad av en ny fristående skolbyggnad, en så kallad konceptskola - och dels en utbyggnad av den befintliga matsalsbyggnaden (hus C). Den nya skolbyggnaden, döpt till hus D, placeras i söder på tomten och ramar på så vis in skolgården med de övriga befintliga husen. Stadion arkitekter har därefter projekterat husen och bygget av hus D är i full gång.

I och med fastighetens höga klassning har det varit av vikt att den nya skolbyggnaden uppfattas som ett naturligt tillägg på platsen. Material- och kulörval återspeglar till viss del befintliga hus och det nya huset kommer därför samspela mycket väl med dem. Även om en del av de material som de befintliga husen har interiört inte längre går att återfinna, så som yxhultsmarmor på golv och fönsterbänkar, har intentionen varit att eleverna ska känna igen byggnadens gestaltning som en fortsättning på de befintliga husens gestalt. Därför har interiöra material- och kulörval kännetecknats av ett sobert lugn med snickerier i oljad ek och kulörer i ljusa jordtoner.

Matsals- och köksbyggnaden Hus C byggdes efter Paul Hedqvists ritningar, men först på 1960-talet, långt senare än övriga hus. Byggnaden har även byggts om senare i olika etapper. Med den nya tillbyggnaden till matsalen har det varit av vikt att behålla byggnadens ursprungliga karaktär så långt som möjligt. Fönsterband, panelade fasadpartier och fasadkulör består, men matsalens yta utökas.