ENBERGA BOENDE

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

ENBERGA BOENDE

Projekttyp

Vård, boende

Arkitekter

, ansvarig arkitekt
, handläggande arkitekt


Adress

Gryta Husby, 
749 63 Örsundsbro


Byggherre

Enköpings kommun


År:

2017 - 2019

Samsjuklighetsboende i Gryta Husby - där bostad och vård bildar ett tryggt hem omgärdat av lugn och natur

Våren 2017 fick vi i uppdrag att rita ett samsjuklighetsboende åt Enköpings kommun. Boendet skulle uppföras på en lugn plats med en viss rymd till närliggande bebyggelse. Tomten som valdes ut är mycket vacker i en svag ängssluttning, i väster gränsande mot åkrar och omgiven av uppländsk skog av främst barrträd.

Arbetet började våren 2017 med studier av platsen och skissarbete där alternativ med enplans- respektive tvåplansbebyggelse studerades samtidigt som program togs fram tillsammans med representanter för beroendevården inom Enköpings kommun.

En lantlig gestalt i en lantlig idyll

Skissandet och tomten ledde oss fram till en tvåvåningsbyggnad i form av en lada med röd träpanel och tegelpannor på taket orienterad i nordsydlig riktning så att de gemensamma delarna kunde placeras mot söder med sol från morgon till kväll.

Gemensamma ytor på bottenvåningen består av kök med matsal och umgängesrum, tvättstuga, expedition och sköterskerum samt
personallokaler


Ett hem där stödet väntar på andra sidan dörren

Lägenheterna är tänkta för personer med någon form av missbruk och som inte har haft eget boende, därför är Socialförvaltningen brukare av huset och fungerar som stöd för de boende i huset.


Lägenheterna är rymliga 1RK på 40-45 kvm. Fyra av dem är placerade i norra änden på bottenvåningen och övriga åtta en trappa upp.