FARSTA GRUNDSKOLA

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

FARSTA GRUNDSKOLA


Projekttyp

Utbildningslokaler


Adress

Farstavägen 118, 123 32 Farsta


Beställare

SISAB


År:

2014- 2019
Stadion arkitekter fick 2014 i uppdrag av SISAB att utföra utredning, förslagshandling och projektering av Farsta Gymnasiums ombyggnad till Farsta Grundskola med Adolf Fredriks Musikklasser. Det tidigare gymnasiet lades ner 2014 och byggnaderna krävde en totalrenovering och ombyggnad för att fungera som skolbyggnad för klasserna F-9, med ca 1000 elever varav 300 i körklass.

Skolbyggnaderna, som består av en huvudbyggnad med tre flyglar och en aula som var och en är sammanbyggda med huvudbyggnaden, uppfördes 1963.

Under ombyggnaden inrättades bl a nya specialsalar med större flexibilitet både för naturorienterande ämnen och för praktisk/estetiska ämnen, och musiksalar specialutformade för körsång. Ett helt nytt ventilationssystem krävde en påbyggnad på samtliga huskroppars tak. Lokaler för fritidsverksamhet skapades och bibliotek och entré samordnades. Nya hissar byggdes för tillgänglighet mellan planen och alla ut- och invändiga ytskikt renoverades. Även skolgården kompletterades och renoverades, bl a blev den befintliga skogsbacke som fanns på gården del av ett konstprojekt genom Stockholm konst som gav en samlingsplats för elevers samtal, diskussion och reflektion.

Eftersom skolan är gulklassad enligt Stockholms Stadsmuseums klassificeringssystem togs i ombyggnad och renovering stor hänsyn till skolans ursprungliga material, kulörer och system.