RÄDDNINGSSTATIONER

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

RÄDDNINGSSTATIONER

Projekttyp

Räddningsstationer


Arkitekter

, ansvarig arkitekt
, handläggande arkitekt
, handläggande arkitekt


Adress

Enköping Håbo


Byggherre

Enköpings kommun


År:

2014 - 2022


Tre nya sjöräddningsstationer i Veckholm, Örsundsbro och Fjärdhundra, med sjöräddingsutrustning och utbildningslokaler.


Vi har under många år haft samarbeten och ramavtal med Enköpings kommun. 2014 fick vi uppdraget att rita tre nya räddningsstationer till räddningstjänsten i Enköping Håbo. Det började med en dagsutflykt runt kommunen med stopp i de tre orterna Veckholm, Fjärdhundra och Örsundsbro vars stationer hade gått långt över tiden. 

Den första nybyggnaden skulle placeras i Veckholm 2 mil söder om Enköping där vi tog fram en typstation som sedan kunde anpassas till respektive plats och deras något varierande innehåll. 

Veckholm ligger på en halvö i Norra Björköfjärden i Mälaren och har därför även sjöräddningsutrustning. Stationerna är deltidsstationer med plats för tre räddningsfordon, personalutrymmen med bastu och gym samt en utbildningslokal som ska kunna användas av föreningslivet på resp ort. Rundresan gav oss intrycket att varje plats hade sin bestämda kulör givet av inslag i omgivningen. I Veckholm var det den ståtliga svarttjärade klockstapeln som gav fasadmaterialet fibercement dess svarta kulör. 2014 - 2017