HAGFORS

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

ÄLVSTRANDEN HAGFORS

Projekttyp

Kultur- och bildningscentrum. Parallellt uppdrag


Adress

Älvstrandsvägen 2, 683 30 Hagfors


Beställare

Hagfors kommun


År:

2005


Älvstranden Hagfors - år 2005 deltog Stadion arkitekter i en inbjuden tävling för ett nytt kultur- och bildningscentrum i Hagfors. Det befintliga Älvstrandsgymnasiet skulle byggas om och till för att anpassas till en ny pedagogik och för att samla kommunens hela skolverksamhet samordnat med bibliotek, bad och sporthall.