KTH AUDITORIUM

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

Föreläsningssalarna F2 och F3 ligger mellan och hänger ihop med ”Sing-Sing” hus 43:8 och 43:9 på KTH campusområde. F2 är en av de stora föreläsningssalarna på KTH och F3 har blivit en Case-sal och används bl.a. vid disputationer.


Husen ritades av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl och stod klara vid höstterminens start 1948.


Husgruppen har en exteriör av tidstypiskt rött stortegel från Husby tegelbruk, lika Lallerstedts huvudbyggnad. Teglet är mönstermurat i exteriören. Fönstren är satta i liv med fasaden.

Entrén till F2 och F3 ligger i fonden av Teknologgården. Exteriört har vi glasat upp den tidigare korridoren som förenade hus 43:8 och 9 för att åstadkomma en ny och inbjudande entréhall. För att klara solinstrålningen utan att markiser har vi använt oss av solceller mellan glas i den övre delen av partierna vilka bildar ett mönster tillsammans med den befintliga tegelmurningen.