KTH AUDITORIUM

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

KTH AUDITORIUM

Projekttyp

Utbildningslokaler, kulturfastighet


Adress

Lindstedtsvägen 26, 114 28 Stockholm


Beställare

Akademiska hus


År:

2005-2007

Föreläsningssalarna F2 och F3 ligger mellan, och förbinder, hus 43:8, ”Sing-Sing” och hus 43:9, tidigare kallat Fysicum, vid Teknologgården på KTH:s campusområde. Husen ritades ursprungligen av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl och stod klara vid höstterminens start 1948.
Husgruppen har en exteriör av tidstypiskt rött stortegel från Husby tegelbruk, lika Lallerstedts huvudbyggnad. Teglet är mönstermurat i exteriören.


2005 fick Stadion arkitekter i uppdrag att rita KTH Auditorium genom att renovera den stora föreläsningssalen F2 samt bygga om och inreda sal F3 till en Case-sal med tillhörande mötesrum som används bl a vid disputationer.

Entrén till KTH Auditorium ligger i fonden av Teknologgården. Den tidigare korridoren som förenade husen 43:8 och :9 glasades upp mot gården för att åstadkomma en ny och inbjudande entréhall. Hallen fick konstnärlig utsmyckning bestående av storskaliga fotografier, med motiv och associationer hämtade från närliggande Stockholms Stadion, som kan anas på långt håll utifrån på Teknologgården. För att klara solinstrålningen utan markiser användes solceller mellan glas i den övre delen av partierna, vilka bildar ett solavskärmande mönster som samspelar med den befintliga tegelmurningen och samtidigt alstrar energi.

Projektet erhöll Hedersomnämnande i Solcellspriset 2007. 2014 valde en internationell arkitektjury ut femtio solenergiuppvärmda byggnader från hela världen som på ett föredömligt sätt lyckats kombinera funktion med estetisk gestaltning, ett av dessa var KTH Auditorium.