PALEONTOLOGEN - EVOLUTIONSMUSEET

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

PALEONTOLOGEN

Projekttyp

Kulturfastigheter, 
Ombyggnad och restaurering


Adress

Norbyvägen 22, 
752 36 Uppsala


Byggherre

Akademiska Hus


År:

2024 - Pågående
Stadion Arkitekter har fått i uppdrag av Akademiska Hus att utreda arbetsmiljö, inomhusklimat och tillgänglighet i Paleontologen hus 9 (C63:9).

Byggnaden Paleontologen från 1929 är byggnadsminneförklarad (KML) och ritades av Axel Anderberg som också är arkitekten bakom Naturhistoriska riksmuseet.

Paleontologen tillsammans med Zoologen är exempel på den monumentala institutionsarkitekturen i Uppsala. De välbevarade byggnaderna har ett stort arkitektur- och vetenskapshistoriskt intresse inte minst genom de bevarade ursprungliga museiinredningarna. I byggnaderna finns
Evolutionsmuseet med sina unika samlingar av bland annat djur, dinosaurieskelett, mineraler och fossiler.