STORKYRKOSKOLAN

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

STORKYRKOSKOLAN

Projekttyp

Utbildningslokaler, 
Ombyggnad


Adress

Svartmangatan 20, 
111 29 Stockholm


Byggherre

SISAB


År:

2017-2021


Storkyrkoskolan – SISAB:s äldsta byggnad. Grunderna för Storkyrkoskolan har anor från Svartbrödraklostret (1300-talet). De nuvarande byggnaderna är i de äldsta delarna från 1600-talet. Genom århundradena har skolan har byggts till och om. På 1930-talet tillkom en ny del och sedan 1932 inryms Storkyrkobadet i källarvåningen. Valven i källarvåningen härstammar från 1750-talet. 


2017 fick Stadion arkitekter i uppdrag att utreda en ventilationsombyggnad av Estniska skolans lokaler. Under projektets gång kom uppdraget att utökas till att bl.a. stärka brandskyddet, en fönster- och ytskiktsrenovering samt att rusta upp Storkyrkobadet.

Byggnaderna är blåklassade och av mycket stort kulturhistoriskt värde. Grunderna har anor från Svartbrödraklostret (1300-talet). Den äldsta delen är det Ehrenstrahlska huset, som började uppföras 1650. År 1874 blev den en folkskola. På 1930-talet tillkom den gulfärgade byggnadsdelen i tjugotalsklassicistisk stil med torn och tornklocka, och även Storkyrkobadet. Sedan år 1973 finns Estniska skolan i byggnaden.

På grund av klassningen och på grund av att Riksantikvarieämbetet bevakade kulturlagren under skolan genomfördes projektet under sträng myndighetskontroll. Vårt uppdrag bestod i att förbättra och förnya skolan till dagens krav men med stor varsamhet med tanke på de gamla kulturlagren och i nära samarbete med antikvarien.

De äldsta delarna i Ehrenstrahlska huset har försiktigt renoverats och endast försetts med absolut nödvändiga tillägg. Dörrar och bröstningspaneler är målade i linoljefärg och i den gamla kulören som togs fram med hjälp av en s.k. färgtrappa. Även i klassrummen har linoljefärg använts till dörrar och paneler. Trasiga eller slitna mattor har bytts till nya linoleummattor. Befintliga skåp och anslagstavlor demonterades, renoverades och återmonterades. Ventilationen har anpassats till fler elever och till moderna krav. 

I källaren under valv från 1750-talet finns det för både skolan och hela Gamla Stan så viktiga Storkyrkobadet. Här valdes kakel och klinker med stor noggrannhet och omsorg och i nära samarbete med antikvarie, vi försökte komma så nära det ursprungliga som möjligt. Fyra av de gamla badkaren sparades, reemaljerades och återmonterades. Duschblandare valdes också med ett utseende som är anpassat till de gamla karen.
 
Utvändigt renoverades de flesta dörrar och fönster, på takterrassen ritades och monterades ett nytt räcke för att klara en barnsäker höjd. 
Så mycket som möjligt har demonterats, sparats och återmonterats. Vi har återanvänt diskbänkar, skåp och givetvis fönster, dörrar, kapphyllor och krokar. Tidigare demonterade fönster, förvarade i huset, återmonterades på sin gamla plats.