STUREBYSKOLAN

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

STUREBYSKOLAN

Projekttyp

Utbildningslokaler
Grundskola F-6


Adress

Bastuhagsvägen 20, 
122 42 Enskede, Stockholm


Arkitekter

, ansvarig arkitekt
, handläggande arkitekt


Byggherre

SISAB


År:

2017-2021


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad silver


Area:

1530 kvm BTA

Sturebyskolan är en kommunal grundskola i Stureby, Stockholm. Skolbyggnaderna uppfördes i etapper mellan åren 1951 och 1966 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. Skolan har idag cirka 1200 elever.  Under 2010-talet har skolan genomgått upprustning i sina befintliga delar och får nu slutligen även en nybyggnad med 8 klassrum. 


SISAB har bland annat för detta projekt tagit fram en typskola med 8 klassrum för att kunna använda vid utbyggnad av befintliga skolor. För att anpassa modellen till Sturebyskolans situation utförde vi ett fördjupat programarbete tillsammans med skolan och utbildningsförvaltningen.

Befintlig skola karakteriseras av sina murade tegelväggar. Tunga enkla byggnader med oftast smala huskroppar och socklar av betong. De byggnader som sticker ut är huvudbyggnaden med sin helt annorlunda volym, stor och hög med ett stort glasparti som släpper in ljuset i den stora hallen - samt matsalsbyggnaden med ett helt annorlunda formspråk – lite modernare med inslag av betongpelare och utfackningsväggar.

Det nya huset O hör inte formmässigt till de smala huskropparna utan har en ganska kraftig gestalt och är mer som en mindre kusin till huvudbyggnaden, men med ett tegelmönster istället för ett stort glasparti som ansikte mot skolgården. Huset är byggt för att användas av barn i de lägre årskurserna men ligger omgärdat av lokaler för äldre årskurser. För att skilja barnen åt placeras det på en upphöjd marknivå med lekredskap, sandlådor och skuggande träd, omgärdad av mur och staket.