STUREBYSKOLAN

^ TA INTE BORT ^ Denna text syns inte i publicerat läge, detta är titeln för inlägget på översikten

STUREBYSKOLAN

Projekttyp

Utbildningslokaler
Grundskola F-6


Adress

Bastuhagsvägen 20, 
122 42 Enskede, Stockholm


Byggherre

SISAB


År:

2017-2021


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad silver


Area:

1530 kvm BTA

Sturebyskolans nya del. Sturebyskolan är en kommunal grundskola i Stureby i Stockholm för ca 1200 elever. Skolbyggnaderna uppfördes i olika etapper mellan åren 1951 och 1966 och ritades av Paul Hedqvist. År 2000 projekterade Stadion arkitekter en större renovering och modernisering av skolan som bland annat fick en ny byggnad för naturämnen, ett Sience center. Under 2010-talet projekterade kontoret ytterligare upprustning av bl a ventilation, gymnastiksal och storkök och har nu, 2017-21, även projekterat en ny byggnad med 8 nya klassrum. 

 

SISAB har, bland annat för detta projekt, tagit fram en konceptskola innehållande 8 klassrum för att kunna använda vid utbyggnad av befintliga skolor. För att anpassa modellen till Sturebyskolans förutsättningar utförde vi ett fördjupat programarbete tillsammans med skolan och utbildningsförvaltningen.

 

De ursprungliga byggnaderna karakteriseras av sina murade tegelväggar. Tunga, enkla byggnader med oftast smala huskroppar och socklar av betong. De delar som sticker ut är huvudbyggnaden med sin helt annorlunda volym - stor och hög med ett stort glasparti som släpper in ljuset i den stora ljushallen, samt matsalsbyggnaden med ett helt annorlunda formspråk – litet modernare med inslag av betongpelare och utfackningsväggar.

Den nya delen är som en mindre kusin till huvudbyggnaden, med ett murat tegelmönster på gavelfasaden som ansikte mot skolgården istället för huvudbyggnadens stora glasparti. Huset är byggt för att användas av barn i de lägre årskurserna men ligger omgärdat av lokaler för högre årskurser. För att skilja de olika åldrarna åt placeras den nya byggnaden på en upphöjd marknivå med lekredskap, sandlådor och skuggande träd, omgärdad av mur och staket.