Vår ambition är att alltid anpassa arkitekturen till platsen och att skapa en tidlös och humanistisk gestaltning med hållbara, långsiktiga och genomarbetade lösningar.

VÅRA UPPDRAG

PALEONTOLOGEN

Pågående ombyggnad och restaurering av byggnadsminnesförklarade Paleontologen i Uppsala.


NYHETER

GLAD SOMMAR!

2024.06.10
Stadion Arkitekter skickar en solig sommarhälsning och ett "Midsommartorg" med kulturpärlorna vi arbetat med under året: Evolutionsmuseet Paleontologi i Uppsala, Kv Vildmannen 7 i Stockholm och Kulturhus Joar i Enköping. 


KULTURHUS JOAR

2024.04.11
Kulturhus Joar har fått grönt ljus genom det genomförandebeslut Enköpings kommunstyrelse tog 9 april. Stadion fortsätter med uppdraget att rita och projektera det nya Kulturhuset mot planerad invigning till våren 2028. Läs även Enköpings-Postens artikel om projektet här


VILDMANNEN 7

Varsam restaurering av blåklassad fasad och nybyggnad av kontor, bostäder och kommersiella lokaler som uppnår Breeam Excellence på Biblioteksgatan i centrala Stockholm.

Levande kulturmiljöer är en gemensam källa till kunskap om vår historia, det skapar förståelse för samhällsutvecklingen och ger perspektiv på samtiden. 

En av de absolut viktigaste uppgifterna vi har som arkitekter är att verka för ett hållbart byggande. 

JOHAN SKYTTESKOLAN

Pilotprojekt i samarbete med Stockholms Stads utbildningsförvaltning med fokus på hållbara och flexibla lösningar för framtiden.

Nybyggnad av F-6 skola för 630 elever i Älvsjö utanför Stockholm klassat som Miljöbyggnad Silver.

God arkitektur uppstår inte av sig själv utan är resultatet av ett professionellt och engagerat teamarbete.

OM OSS


Stadion arkitekter grundades 1988. Delägare har sedan starten varit John Engstrand, Tomas Kempe, Göran Lundquist och Thomas Varhelyi.

Vi arbetar främst med offentliga miljöer inom lärande, vård och kultur men även med kontor, bostäder och restaureringar. Vi har stor erfarenhet av både nybyggnad och ombyggnad och arbetar med arkitektuppdrag i alla skeden. Kunskapen och erfarenheterna från många olika typer av projekt berikar arbetet och förstärker och utvecklar den samlade kompetensen inom kontoret.

Vi strävar efter ett helhetstänkande där vår ambition är att alltid anpassa arkitekturen till platsen och att skapa en tidlös och humanistisk gestaltning med hållbara, långsiktiga och genomarbetade lösningar.
Renstiernas Gata 12
116 28 Stockholm
+46 8 702 14 50


Powered by Snowfire