Stadion arkitekter grundades 1988. Delägare har sedan starten varit John Engstrand, Tomas Kempe, Göran Lundquist och Thomas Varhelyi.

Vi arbetar främst med offentliga miljöer inom lärande, vård och kultur men även med kontor, bostäder och restaureringar. Vi har stor erfarenhet av både nybyggnad och ombyggnad och arbetar med arkitektuppdrag i alla skeden. Kunskapen och erfarenheterna från många olika typer av projekt berikar arbetet och förstärker och utvecklar den samlade kompetensen inom kontoret.

Vi strävar efter ett helhetstänkande där vår ambition är att alltid anpassa arkitekturen till platsen och att skapa en tidlös och humanistisk gestaltning med hållbara, långsiktiga och genomarbetade lösningar.

energi och ekologi

En av de absolut viktigaste uppgifterna vi har som arkitekter är att verka för ett hållbart byggande. Vi har som ambition att alla på kontoret skall vidareutbildas i de frågor som berör detta, både ur ett samhällsekonomiskt och ett drifts- och förvaltningsekonomiskt perspektiv. Vi vill kunna erbjuda våra beställare en helhetssyn på byggandet.