Namn: Vildmannen
Kategori: Kontor/lokaler
Plats, år: Stockholm, 2018 - 2023

Namn: Laxå familjecentral
Kategori: Vård
Plats, år: Region Örebro Län, 2023 - pågående

Namn: Centralkök & matsal
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Vadstena, 2023-pågående

Namn: Mikaeli Vårdcentral
Kategori: Vård
Plats, år: Region Örebro Län, 2023 - pågående

Namn: Bromma Gymnasium
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2017-2023

Namn: Lekcenter
Kategori: Förskola
Plats, år: Forshaga, 2023 - pågående

Namn: Kista Äng Skola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2016-2022

Namn: Kista Äng Förskola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2016-2022

Namn: Sundbyskolan
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2017-pågående

Namn: Petrus Magni skola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Vadstena, 2017-pågående

Namn: Kulturhus Joar
Kategori: Publika, kontor/lokaler
Plats, år: Enköping, 2021 - pågående

Namn: Sankt Persskolan
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Vadstena, 2021 - 2023

Namn: Nya Elementar
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2017-2021

Namn: Samsjuklighetsboende Gryta Husby
Kategori: Samsjuklighetsboende
Plats, år: Enköping, 2017-2020

Namn: Johan Skytteskolan/Ekängen
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2016-2019

Namn: Kv Traktören
Kategori: Bostäder
Plats, år:  Stockholm, 2016-2018

Namn: Rågsvedsskolan
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2018-pågående

Namn: Ärvingeskolan, ombyggnad- och tillbyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2014-2017

Namn: Farsta grundskola, ombyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2017

Namn: Munksundsskolan & Munkkällans förskola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2017

Namn: Ekensbergsskolan, nybyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2017-pågående

Namn: Hemmesta, detaljplaneunderlag & illustrationer
Kategori: Bostäder
Plats, år:  Stockholm, 2017-2019

Namn: Sturebyskolan, om- och tillbyggnad i flera etapper
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2017-pågående

Namn: Nälstaskolan, nybyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2016-2019

Namn: Vasa Real, om- och tillbyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2016-pågående

Namn: Olovslundsskolan, volymutredning och ombyggnad storkök
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2016-pågående

Namn: Skönstaholmsskolan
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2016-2022

Namn: Hökarängsskolan
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2015-2019

Namn: Omsorgsboendet Hannahemmet
Kategori: Omsorgsboende
Plats, år:  Bromma Stockholm, 2012-2015

Namn: Hammarbyskolan Södra (Nytorpsskolan), ombyggnad & tillgänglighetsanpassning
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2014-2017

Namn: Ekologen, nybyggnad
Kategori: LSS-boende
Plats, år:  Stockholm, 2011-2013

Namn: Bredängsskolan, ombyggnad för särskola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2013

Namn: Kastanjens Seniorboende & Omsorgsboende, ombyggnad
Kategori: äldreboende, omsorgsboende
Plats, år:  Stockholm, 2011-2013

Namn: Boende för äldre, idéskisser
Kategori: äldreboende
Plats, år:  Nynäshamn, 2013

Namn: Förskolan Mirabell, nybyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2011-2012

Namn: Diskusen, nybyggnad
Kategori: LSS-boende
Plats, år:  Danderyd Stockholm, 2012

Namn: Hammarbyskolan, tillgänglighetsanpassning och ombyggnad ventilation
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2009-2012

Namn: Volymstudier i Stockholms innerstad - Norra Real, Östra Real och Vasa Real
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2011

Namn: Volymstudier i Stockholms ytterstad - Blommensbergsskolan, Tallkrogens skola, Kämpetorpsskolan, Nälstaskolan, Hägerstenshamnens skola, Aspuddens skola, Långbrodalsskolan och Brotorpsskolan
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2011

Namn: Utredning för omsorgsboende i Rinkeby
Kategori: Omsorgsboende
Plats, år:  Stockholm, 2011

Namn: Lovisedalsskolan, om- och tillbyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2009

Namn: Omsorgsboendet Väderkvarnen, ombyggnad
Kategori: Omsorgsboende
Plats, år:  Stockholm, 2010-2013

Namn: Hammarbyhöjdens trygghetsboende, ombyggnad
Kategori: Trygghetsboende
Plats, år:  Stockholm, 2010-2014

Namn: Trygghetsboendet Kullen, nybyggnad
Kategori: Äldreboende
Plats, år:  Stockholm, 2009

Namn: Hästhagsskolan, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2009

Namn: KTH 50:15 plan 2-3, Totalombyggnad av kurslaboratorier till kontors- och forskarlokaler
Kategori: Utbildningslokaler & kontor/lokaler
Plats, år:  Stockholm, 2009-2010

Namn: Boende för äldre
Kategori: Äldreboende, tävling/parallellt uppdrag
Plats, år:  Stockholm, 2009

Namn: Bergholmsskolan, ombyggnad och hyresgästanpassning
Kategori: Utbildningslokaler & Kontor/lokaler
Plats, år:  Stockholm, 2007-2008

Namn: Förskolan Björksätravägen, om- och tillbyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2007-2008

Namn: Förskolan Skorstenen, ombyggnad av värmecentral och tvättstuga till förskola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2007-2008

Namn: KTH 50:16 Q-huset plan 1-3, ombyggnad och hyresgästanpassning
Kategori: Utbildningslokaler & Kontor/lokaler
Plats, år:  Stockholm, 2006-2007

Namn: Bredängsskolan, tillgänglighetsanpassning & nytt fläktrum
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2007-2009

Namn: Skanskvarnsskolan, ombyggnad ventilation och tillgänglighetsanpassning
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2007-2009

Namn: Vällingbyskolan, nybyggnad kök och matsal
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2006

Namn: Sturebyskolan, ombyggnad av kök o matsal hus A
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2006

Namn: Förskola, Kv Mimer, ombyggnad av blåklassad byggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2006

Namn: KTH 43:8 Auditorium, ombyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: 2005-2006

Namn: Rålambshovsskolan, ombyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år:  Stockholm, 2004-2005

Namn: Katarina Södra Skola, total ombyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2004-2005

Namn: KTH 43:8, ombyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2003

Namn: Alvikskolan hus D, ombyggnad av kök och matsal
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2002-2003

Namn: Ericssons skola, programskiss för ny högstadieskola
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2002-2003

Namn: Karolinska Sjukhuset, Borgmästarvillan, utredning ombyggnad
Kategori: Kontor/lokaler
Plats, år: Stockholm, 2002

Namn: KTH Hus 50:16, ombyggnad
Kategori: Kontor/lokaler
Plats, år: Stockholm, 2001-2002

Namn: KTH Byggnad 43:9, inplaceringstest för IVL Svenska Miljöinstitutet
Kategori: Kontor/lokaler
Plats, år: Stockholm, 2002

Namn: Norrtulls Sjukhus, ombyggnad för musikskolan "Lilla akademien"
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Stockholm, 2001-2002

Namn: KTH Electrum, ombyggnad
Kategori: Utbildningslokaler
Plats, år: Kista Stockholm, 2001

Namn: KTH Byggnad 50:15-16, ombyggnad
Kategori: Kontor/lokaler
Plats, år: Stockholm, 2001